§ 2 Joustolevyt leikkialueelle

Lataa 

PRIDno-2021-737

Päätöspäivämäärä

27.4.2021

Päätöksen tekijä

Kadunrakennusmestari

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

 

Päätöksen perusteene on halvin hinta, jonka antoi Saltex Oy.

Päätös

Päätän edellä mainituin halvimman hinnan perustein, että joustolevyt  hankitaan Saltex Oy:ltä.

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön nojalla toimintayksikön esimies päättää alle 60 000 € hankinnoista.

Allekirjoitus

Tommi Välimaa,kadunrakennusmestari, Tekninen toimiala,Infran rakentamisen toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö