§ 1 Kierresaumattu teräsputki

Lataa 

PRIDno-2020-3313

Päätöspäivämäärä

4.9.2020

Päätöksen tekijä

Kadunrakennusmestari

Päätöksen perustelut

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

 

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä.

 

Liitteet 

Tarjouspyyntö

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän, että Porin kaupungin teknisen toimialan infran rakentamisen toimintayksikön Herralahden parkkipaikalle tarvitsema sinkitty teräsputki hankitaan Oy Viacon Ab:lta tarjouspyynnön mukaiseen hintaan.

Allekirjoitus

Tommi Välimaa, kadunrakennusmestari, tekninen toimiala, infran rakentamisen toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Infraran kentaminen