§ 4 Liikenteenjakajan kuviobetonointi

Lataa 

PRIDno-2020-2849

Päätöspäivämäärä

28.9.2020

Päätöksen tekijä

Kadunrakennusmestari

Päätöksen perustelut

 

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Saatu tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä.

 

Liitteet 

Tarjouspyyntö

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin halvimman hinnan perustein, että Liikenteenjakajan kuviobetonointi hankitaan Peab Industri Oy:ltä tarjouspyynnön mukaiseen hintaan.

Allekirjoitus

Tommi Välimaa, kadunrakennusmestari, tekninen toimiala, infran rakentamisen toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Infraran kentaminen