§ 3 Liukuvalettu reunakivi

Lataa 

PRIDno-2020-2694

Päätöspäivämäärä

17.9.2020

Päätöksen tekijä

Kadunrakennusmestari

Päätöksen perustelut

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Liitteet 

Tarjouspyyntö

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainitun halvimman hinnan perustein, että liukuvalettu reunakivi hankitaan Skantti Oy:ltä.

Allekirjoitus

Tommi Välimaa, kadunrakennusmestari, tekninen toimiala, infran rakentamisen toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Infraran kentaminen