§ 2 Makasiinirannan betonikivet

Lataa 

PRIDno-2020-3833

Päätöspäivämäärä

8.9.2020

Päätöksen tekijä

Kadunrakennusmestari

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi Betonilaatta Oy

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainitun halvimman hinnan perustein, että Makasiinirannan betonikivet hankitaan Betonilaatta Oy:ltä saadun tarjouksen mukaan.

Allekirjoitus

Tommi Välimaa, kadunrakennusmestari, Tekninen toimiala, infran rakentamisen toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö