§ 5 Teräselementtiaita ja portit leikialueille

Lataa 

PRIDno-2021-1217

Päätöspäivämäärä

23.8.2021

Päätöksen tekijä

Kadunrakennusmestari

Päätöksen peruste

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

 

Liitteet 

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia.  Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainitun halvimman hinnan perustein, että teräselementtiaita ja portit  edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein hankitaan Teknoinfra Oy:tä.

 

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön nojalla toimintayksikön esimies päättää alle 60 000 € hankinnoista.

Allekirjoitus

Tommi Välimaa,kadunrakennusmestari, Tekninen toimiala,Infran rakentamisen toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö