§ 1 Kansalaisopisto, koulutusoppaan painatus syksy 2020 + mahdollinen optio 2021

Lataa 

PRIDno-2020-1429

Päätöspäivämäärä

12.5.2020

Päätöksen tekijä

Kansalaisopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ja sitoutuivat vaadittuun toimitusaikatauluun, jota tarkennettiin Tarjouksen täsmentämispyynnöllä 20.4.2020 Cloudian järjestelmän kautta.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi Japeri Oy. 

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Kansalaisopisto, koulutusoppaan painatus syksy 2020 + mahdollinen optio 2021 hankitaan Japeri Oy:ltä. 

Allekirjoitus

Jari Kaasinen, Porin seudun kansalaisopiston rehtori, sivistystoimiala, Opetusyksikkö.

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö