§ 9 Ekosysteemisopimuksen johtoryhmän nimeäminen.

Lataa 

PRIDno-2021-1129

Päätöspäivämäärä

10.3.2021

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen peruste

Konsernipalvelut-esikuntayksikön toimintasääntö § 16

Hallintosääntö 3. luku § 17

Päätös

Päätän nimetä Ekosysteemisopimuksen johtoryhmän. Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimeän Porin kaupungin konsernipalveluista sidosryhmäpäällikkö Janne Vartian, jäseneksi Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtaja Marko Kilpeläisen, ja johtoryhmän sihteeriksi kutsun osastopäällikkö Jarkko Vuorelan Prizztech Oy:stä.

Johtoryhmän muiksi jäseniksi kutsun edustajan seuraavista organisaatioista:

  • Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin-kampus
  • Harjavallan kaupunki
  • Porin yliopistokeskus (Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto)
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Satakunnan ELY-keskus
  • Ulvilan kaupunki.

Satakuntaliittoa pyydän nimeämään asiantuntijaedustajansa johtoryhmään.

Johtoryhmä voi kutsua tarvittaessa asiantuntijajäseniä sekä kuulla työssään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua johtoryhmän kokouksiin.

Johtoryhmän kokousjärjestelyistä ym. aiheutuvat kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen määrärahoista.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut