§ 61 Kumppanuusyhteistyötä ja ulkoalueilla mainostamista valmistelevan työryhmän nimeäminen.

Lataa 

PRIDno-2019-3446

Päätöspäivämäärä

20.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Ohje vahvistaa ja tuo yhdenmukaisuutta.

Päätös

Päätän perustaa kumppanuusyhteistyötä ja ulkoalueilla mainostamista valmistelevan työryhmän.

Nimeän työryhmän jäseniksi seuraavat:

o Petteri Lahti

o Marika Virtanen

o Matti Karjanoja

o Mikko Viitala

o Markku Koppelomäki

Viestintäyksikön päälliköllä on oikeus osallistua työryhmän kokouksiin. Lisäksi työryhmällä on oikeus käyttää työssään asiantuntijoita ja järjestää työpajoja.

Työryhmä päättää keskuudessaan työskentelytavasta.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö