§ 10 Kuntien digitalisaation edistäminen - edistynyt analytiikka kuntaorganisaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa -hanke.

Lataa 

PRIDno-2021-1189

Päätöspäivämäärä

26.3.2021

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 17 §

Konsernipalvelut-esikuntayksikön toimintasääntö 23 §

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki osallistuu ”Kuntien digitalisaation edistäminen - edistynyt analytiikka kuntaorganisaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa” -hankkeeseen.

Porin kaupungin omarahoitusosuus katetaan kokonaisuudessaan sivistystoimen talousarvioon varatusta määrärahasta.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut