§ 3 Maahanmuuton ja kotouttamisen alueellinen yhteistyöryhmä 2021-2023, Porin kaupungin edustajat

Lataa 

PRIDno-2020-6593

Päätöspäivämäärä

15.1.2021

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen peruste

Työnjohdollinen toimenpide.

Maahanmuuton ja kotouttamisen alueelliseen yhteistyöryhmään kutsutaan jäseniä siten, että he edustavat alueen kuntia, työllisyyden kuntakokeilua, vastaanottokeskusta, SPR:ä, TE-toimistoa, maakuntaliittoa ja oppilaitoksia. Ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää myös muilla toimijoilla. Kuntien osalta Satakunnan ELY-keskus pitää tärkeänä, että kaikki ne kunnat, joihin ELY-keskus on sijoittanut oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja/tai kiintiöpakolaisia nimeävät jäsenen yhteistyöryhmään. 

 

 

Päätös

Päätän nimetä vuosille 2021-2023 perusturvan sosiaali- ja perhepalveluiden palvelujohtaja Mari Levosen Porin kaupungin edustajaksi ELY-keskuksen maahanmuuton ja kotouttamisen alueelliseen työryhmään varsinaiseksi jäseneksi ja Levosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi sivistystoimialan opetusyksikön suunnittelija Kirsi Nuorsaaren.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut