§ 39 Ohjelmistorobotiikka-työryhmän asettaminen

Lataa 

PRIDno-2020-3948

Päätöspäivämäärä

3.7.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Ryhmän tärkein tehtävä on viedä ohjelmistorobotiikan tietoisuutta eteenpäin Porin kaupungin organisaatiossa, tuoda ideoida toimialueilta sekä lajitella niitä toteutusjärjestykseen. Tavoitteena on luoda malli, jolla asiat käsitellään jatkossa hyvin jäsennellysti ja asetetaan myös tavoitteet sekä raportoidaan kaupunginjohtoryhmälle tavoitteiden etenemisestä. Työryhmä laati väliraportin johtoryhmälle 31.3.2021 mennessä.

Päätös

Päätän asettaa ohjelmistorobotiikan työryhmän Porin kaupungille.

Nimeän työryhmään seuraavat henkilöt toimialojen esitysten mukaisesti:

  1. Konsernihallinnon toimiala, elinkeino ja ympäristö sekä tarkastustoimi

Henkilöstöhallinto: Juha Kalli, varalla kehittämispäällikkö Olli Rajala

Taloushallinto: Ilkka Manninen, Kati Kallionpää ja Anna Kirsi

ICT ja elinkeino: Tarja Varpela ja Jouko Hautamäki

Tarkastustoimi: Satu Kivi

  1. Perusturva

Eija Viitanen, varalla Mira Metsälä

  1. Sivistystoimiala

Tiina Pennanen

  1. Tekninen toimiala

Marko Einola (tilayksikkö) ja Petra Virtanen (infra).

Työryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana toimii Ilkka Manninen. Ryhmä aloittaa toiminnan 1.9.2020 alkaen. Työryhmä voi käyttää työssään apunaan asiantuntijoita. Lisäksi yhtenä tärkeänä näkökulmana on oppilaitosyhteistyö yhdessä Samk:in ja yliopistokeskuksen kanssa.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, Porin kaupunki

Organisaatiotieto

Hallintoyksikkö