§ 22 Paralympiahopeamitalistin huomioiminen, siirto vammaisurheilun sekä erityislasten ja -nuorten liikunnan edellytysten parantamiseen tarkoitettuun lahjoitusrahastoon

Lataa 

PRIDno-2021-4299

Päätöspäivämäärä

18.11.2021

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen peruste

Kaupunginhallitus päätti kokouksessan KH 21.6.2021 § 476 myöntää 10 000 euroa sijoitettavaksi kaupungin lahjoitusrahastojen yhteyteen avattavaan Leo-Pekka Tähden mukaan nimetyn, vammaisurheilun sekä erityislasten ja -nuorten liikunnan edellytysten parantamiseen tarkoitettuun lahjoitukseen. Leo-Pekka Tähti saavutti hopeamitalin 100 metrin T54-luokan pyörätuolikelauksessa Tokion paralympialaisissa 1.9.2021.

Päätös

Päätän, että kaupunginhallituksen määrärahoista myönnetään 10 000 euroa Leo-Pekka Tähden Tokion paralympialaisten kilpailumenestyksestä, sijoitettavaksi kaupungin lahjoitusrahastojen yhteyteen avattuun ja Leo-Pekka Tähden mukaan nimettyyn, vammaisurheilun sekä erityislasten ja -nuorten liikunnan edellytysten parantamiseen tarkoitettuun lahjoitukseen.

Rahoitusjohtaja vahvistaa vuosittaiset jakoperusteet siten, että maksimissaan voidaan jakaa lahjoitusrahastojen vuosituotto ja puolet lahjoituksen pääomasta kuitenkin niin, ettei  lahjoituksen pääoma koskaan saa laskea alle 5.000 euron. Lahjoitukset suunnataan sivistystoimialan yhdessä Leo-Pekka Tähden kanssa esittämiin lahjoituskohteisiin edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Liikunta- ja nuorisoyksikkö