§ 100 Poikkeaminen, 413-408-1-42, Lavia

Lataa 

PRIDno-2019-5074

Päätöspäivämäärä

28.11.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-80 27.11.2019:

"Poikkeamista haetaan 78 k-m² suuruisen loma-asunnon rakentamiseksi purettavan loma-asunnon ja varaston tilalle kiinteistölle Joutsenlampi 413-408-1-42 osoitteessa Karhuluhdantie 37 A. Tilan pinta-ala on 5500 m² ja se sijaitsee entisen Lavian kunnan Kallialan kylässä. Rakennuspaikalta puretaan varasto ja vanha loma-asunto. Vanha loma-asunto puretaan uuden rakennuksen valmistuttua, jolloin sitä on mahdollista käyttää rakennustöiden ajan. Nykyinen rantasauna 20 m² säilytetään.

Rakennuspaikka sijoittuu 18.6.2002 hyväksytyn ranta-asemakaavan ulkopuolelle. Alueella ei ole yleiskaavaa. Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.

Hanke poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n määräyksestä, jonka mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta ehdolla, että vanha loma-asunto puretaan ennen uuden loma-asunnon lopputarkastusta. Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka, jolla vanha loma-asunto korvataan uudella. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan riittävän suuri suunniteltuun rakentamiseen. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä ehdolla, että vanha loma-asunto puretaan ennen uuden loma-asunnon lopputarkastusta."

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisen kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisin ehdoin.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö