§ 97 Poikkeaminen, 413-408-1-43, Lavia

Lataa 

PRIDno-2019-5075

Päätöspäivämäärä

27.11.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-79 27.11.2019:

"Poikkeamista haetaan 70 k-m² suuruisen loma-asunnon rakentamiseksi purettavan loma-asunnon tilalle kiinteistöllä Riihilampi 413-408-1-43 osoitteessa Karhuluhdantie 37 B. Tilan pinta-ala on 5300 m² ja se sijaitsee entisen Lavian kunnan Kallialan kylässä. Rakennuspaikalla on purettavan loma-asunnon lisäksi rantasauna 13 m², aitta ja puuvaja.  

Rakennuspaikka sijoittuu 18.6.2002 hyväksytyn ranta-asemakaavan ulkopuolelle. Alueella ei ole yleiskaavaa. Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.

Hanke poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n määräyksestä, jonka mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Kyseessä on vanha rakennuspaikka, jolla vanha loma-asunto korvataan uudella. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan riittävän suuri suunniteltuun rakentamiseen. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisen kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö