§ 7 Poikkeaminen, 603-434-9-7, Hevosluoto, Auringonlaskunkuja 28

Lataa 

PRIDno-2019-891

Päätöspäivämäärä

20.2.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-11 20.2.2019:

Hakemus koskee poikkeamista noin 95 m2 kokoisen loma-asunnon ja noin 30 msaunarakennuksen rakentamista 18.10.2018 ostetulla 2000 m2 kokoisella Rauman kylän tilalla 609-434-9-7 PORRI. Alue on kantakaupungin oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maatalousaluetta (MT). Tila on rakentamaton ja aiemmat loma-asunto ja sauna on purettu. Tilalle ovat aiemmin myöntäneet poikkeamisluvan loma-asunnolle ja saunalle Turun ja Porin läänihallitus 1993 ja Porin kaupunki 2016, mutta rakennuslupaa ei ole haettu.

Poikkeamista varten on hakijan toimesta ilmoitettu naapureille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Naapurit ovat hyväksyneet poikkeamisen allekirjoituksellaan hakemuksessa ja asemapiirroksessa.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta sillä edellytyksellä, että kaikessa rakentamisessa on huomioitava tulvavaara.

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti hakemuksen mukaisen poikkeamisen.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 72, 116 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 - 174 §

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö