§ 44 Poikkeaminen, 609-14-21-9, Herralahti

Lataa 

PRIDno-2020-3896

Päätöspäivämäärä

19.8.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Laajennuksen rakentaminen liittyy kiinteistössä toimivaan urheilutoimintaan ja pelikenttien rakentaminen edellyttää mittakaavaltaan laajaa rakentamista. Suunniteltu toiminta ei kuitenkaan aiheuta kaavamääräysten mukaista autopaikkatarvetta, jolloin hakemuksen mukainen poikkeaminen voidaan katsoa mahdolliseksi. Autopaikkoja on tarvittaessa myöhemmin mahdollista sijoittaa viereisen korttelin 30 LPA-alueelle. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö