§ 85 Poikkeaminen, 609-20-14-10, Koivistonluoto

Lataa 

PRIDno-2019-4306

Päätöspäivämäärä

23.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-73 23.10.2019:

”Poikkeamista haetaan omakotitalon laajentamiseksi 38 k-m²:llä rakennuksen toiseen kerrokseen rakennettavilla asuintiloilla Koivistonluodon kaupunginosan tontilla 609-20-14-10 osoitteessa Kotirannantie 9. Laajennus on tarkoitus tehdä rakennuksen vaipan sisällä, jolloin julkisivuissa ei tapahdu muutosta.

Tontti on asemakaavassa erillispientalojen korttelialuetta (AO-51). Tontin pinta-ala on 683 m² ja rakennusoikeus 171 k-m² (e=0.25). Omakotitalon kerrosala on nykyisin 188 k-m², jolloin laajennuksen jälkeinen kerrosala tulee olemaan 226 m² ja rakennusoikeuden ylitys on 55 k-m² (32 %).

Hanke poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n määräyksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapurit ovat antaneet suostumuksensa hankkeelle.  

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Laajennus tehdään olemassa olevan omakotitalon sisätiloissa eikä rakennusta ole tarvetta ulkoisesti muuttaa. Muutokset nykyiseen tilanteeseen jäävät vähäiseksi, jolloin rakennusoikeuden ylittäminen on puollettavissa. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö