§ 27 Poikkeaminen, 609-20-41-9, Koivistonluoto

Lataa 

PRIDno-2019-910

Päätöspäivämäärä

8.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-25 5.4.2019:

”Poikkeamista haetaan omakotitalon 34 m² suuruisen terassin muuttamiseksi asuinkäyttöön Koivistonluodon kaupunginosan tontilla 609-20-41-9 osoitteessa Viehekuja 7. Tontti on asemakaavassa omakotirakennusten, rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialuetta (AOR13). Tontin pinta-ala on 798 m² ja rakennusoikeus 200 k-m² (e=0.25). Omakotitalon kerrosala on nykyisin 208 m², jolloin muutoksen jälkeinen kerrosala tulisi olemaan 242 m². Tontin rakennusoikeus ylittyy 42 m². Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Terassi on nykyisellään toteutettu syvennyksenä eikä sen muuttaminen asuintiloiksi muuta rakennuksen ulkomittoja. Muutokset nykyiseen tilanteeseen jäävät vähäiseksi, mistä syystä rakennusoikeuden ylittäminen on puollettavissa. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §.

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö