§ 37 Poikkeaminen, 609-36-9903-5036, Pihlavan kaupunginosan Aitapuisto

Lataa 

PRIDno-2020-1746

Päätöspäivämäärä

29.6.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-35 26.6.2020:

”Poikkeamista haetaan matkaviestintukiaseman rakentamiselle, johon kuuluvat 38 metriä korkea harustamaton antennipylväs ja 8 m² suuruinen laitetila. Rakennuspaikka on Porin kaupungilta vuokrattu noin 60 m² suuruinen määräala yleisestä alueesta Pihlavan puistot/Pärepuisto 609-36-9903-5036.  

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuspaikka on Aitapuisto-nimistä puistoaluetta (VP). Alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus).

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Poikkeamista koskevasta hakemuksesta on kaupungin toimesta ilmoitettu naapureille kuulemiskirjein. Muistutuksia hakemuksesta ei tullut. (MRL 173 §, MRA 86 §)

Hakija on pyytänyt hankkeesta Air Navigation Services Finlandin lausunnon. Lausunnossa todetaan, ettei tukiasemalla ole vaikutuksia ilmailumääräysten mukaisiin esterajoituspintoihin tai lentoliikenteen sujuvuuteen.

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Tukiasema on tarpeellinen, jotta matkaviestinverkkojen palveluiden saatavuus alueella voidaan varmistaa. Rakentaminen sijoittuu kapealle puistoalueelle liikekiinteistön ja asemakaavassa osoitetun Pihlavantien katualueen väliin. Tukiaseman sijainti ei haittaa Pihlavantien rakentamista tulevaisuudessa asemakaavan mukaisesti ja se sijoittuu riittävälle etäisyydelle asuinrakennuksista. Rakentaminen ei haittaa alueen käyttöä tai kaavan toteuttamista. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset. (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö