§ 30 Poikkeaminen, 609-38-59-1, Metsämaa

Lataa 

PRIDno-2020-1094

Päätöspäivämäärä

8.4.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-24 8.4.2020:

"Poikkeamista haetaan kerrosalaltaan 1200 m² suuruisen hoivakodin rakentamiseksi asuinpientalojen korttelialueelle tontille 609-38-59-1 Metsämaan kaupunginosassa osoitteessa Kerhotie 2. Tontin pinta-ala on 5880 m² ja rakennusoikeus 1470 k-m² (e=0.25). Asemapiirroksessa tontille on osoitettu 13 autopaikkaa.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa 24.2.1988 vahvistettu asemakaava, jossa tontti on asuinpientalojen korttelialuetta (AP). Kaavan mukaan sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten 75 %. Kaavan yleisten määräysten mukaan autopaikkoja on rakennettava yksi asuntoa kohti ja yksi julkisen palvelutilan 100 kerrosneliömetriä kohti.

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Hoivakodin rakentaminen poikkeaa tontin asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Lisäksi kaavassa sallittu asuintilojen enimmäismäärä ylittyy. Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Naapurien kuuleminen

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (MRL 173 §, MRA 86 §). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Korttelialueeseen ei kuulu kyseisen tontin lisäksi muita tontteja ja tonttia ympäröi asemakaavan puistoalueet. Tontti sijaitsee Pihlavantien läheisyydessä liikenteellisesti sopivalla paikalla. Poikkeamisesta huolimatta korttelialueen käyttötarkoituksena säilyy asuminen. Poikkeamista asuntorakentamisen enimmäismäärästä voidaan puoltaa palveluasumishankkeen ollessa kyseessä. Tontille jää käyttämätöntä rakennusoikeutta, mikä mahdollistaa muiden tilojen rakentamisen tarvittaessa myöhemmin. Autopaikkojen osalta voidaan soveltaa asemakaavassa julkiselle palvelutilalle määrättyä mitoitusta. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ suuruinen maksu (KV 24.3.2014 § 35).

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö