§ 34 Poikkeaminen, 609-403-1-62, Anttoora

Lataa 

PRIDno-2020-1975

Päätöspäivämäärä

27.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Poikkeamista haetaan loma-asunnon 83 k-m² rakentamiseksi kiinteistölle 609-403-1-62 Turila osoitteessa Anttoorantie 699a. Rakennuspaikalta puretaan kaksi loma-asuntoa. Olemassa olevat talousrakennukset säilytetään, jolloin rakennusten kerrosala tulisi yhteensä olemaan 111 m². Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2,078 ha.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa 9.4.1992 vahvistettu ranta-asemakaava, jossa rakennuspaikka on loma-asuntojen korttelialuetta (RA). Kaavassa rakennuspaikalle on osoitettu kaksi rakennusalaa, joille kummallekin on osoitettu rakennusoikeutta 50 m².

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Rakennusoikeus käytetään kokonaisuudessaan lähempänä rantaa olevalla rakennusalalla. Lisäksi kokonaisrakennusoikeus ylittyy 11 m².

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (MRL 173 §, MRA 86 §). Heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Kiinteistön omistajan tulee ottaa huomioon, että rakennuspaikkaa ei voida myöhemmin lohkoa ranta-asemakaavan vastaisesti kahdeksi rakennuspaikaksi.

Rakennuspaikalta puretaan kaavan mukaisilla rakennusaloilla sijaitsevat vanhat loma-asunnot. Rakennusoikeuden siirtäminen yhdelle rakennusalalle ei ole erityisen merkittävä ja uusi rakennus vastaa kooltaan tyypillistä loma-asuntoa. Kokonaisrakennusoikeuden ylittäminen olemassa olevien pienikokoisten talousrakennusten säilyttämiseksi on mahdollista pinta-alaltaan suurella rakennuspaikalla. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisin perusteluin.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö