§ 24 Poikkeaminen, 609-432-9-98, Rankku

Lataa 

PRIDno-2019-1534

Päätöspäivämäärä

22.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-19 22.3.2019:

"Poikkeamista haetaan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi pysyväksi asuinrakennukseksi Porin kaupungin Rankun kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Länsiranta 609-432-9-98 osoitteessa Knikkärintie 41. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,5959 ha. Vuonna 2018 valmistuneen lomarakennuksen kerrosala on 88 k-m², minkä lisäksi rakennuspaikalla sijaitsee 26 k-m² suuruinen saunarakennus ja rakenteilla oleva 25 k-m² suuruinen talousrakennus.

Alueella on voimassa ranta-asemakaava (KV hyväksynyt 25.8.2008), jossa rakennuspaikka on osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Kaavamerkintään liittyy suunnittelumääräys: Loma-asuntojen korttelialue, jonka rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen yksiasuntoisen loma-asunnon, erillisen rantasaunan, savusaunan sekä varastorakennuksen. Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 140m2 (kerrosalaneliömetriä). Kokonaiskerrosalasta loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 80m2, rantasaunan kerrosala enintään 25m2, savusaunan kerrosala enintään 10m2 ja varastorakennuksen kerrosala yhteensä enintään 25m2. Rakennuspaikalle sallitun maksimikerrosalan puitteissa sille saadaan sijoittaa lukumäärältään tällä hetkellä olevat rakennukset, mutta muutoin rakennusten lukumäärä saa olla enintään neljä.

Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöö (KV hyväksynyt 24.3.1997), rakennuspaikka on osin loma-asuntoaluetta (RA) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 § mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä ei puolla poikkeamista käyttötarkoituksen muuttamiseksi pysyvään asumiseen. Rakennuspaikka on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa loma-asuntojen korttelialuetta. Yleiskaavassa alueelle ei ole osoitettu pysyvää asutusta. Rakennuspaikka sijaitsee Porin saaristotien läheisyydessä Lynaskerin saaressa, jossa on paljon loma-asuntoja. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu huomioon ottaen loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiseen aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Näin ollen hakemuksen mukainen poikkeaminen käyttötarkoituksen muuttamiseksi ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisia poikkeamisen edellytyksiä.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamishakemuksen hylkäämistä.”

Päätös

Porin kaupunki hylkää poikkeamishakemuksen kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään kielteisessä päätöksessä 230 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö