§ 41 Poikkeaminen, 609-44-54-17, Väinölä

Lataa 

PRIDno-2019-2858

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-39 3.6.2019:

”Poikkeamista haetaan palvelutalon 856 k-m², rivitalon 195 k-m² ja varaston 10 k-m² rakentamiselle Porin kaupungin Väinölän kaupunginosan tontilla 609-44-54-17 osoitteessa Latokartanontie 10a. Rakennusten julkisivuissa on tarkoitus käyttää peittomaalattua ulkoverhouslautaa, mikä päärakennuksen osalta poikkeaa asemakaavamääräysten mukaisesta julkisivumateriaalista. Alueella on voimassa 25.8.2014 hyväksytty asemakaava, jossa tontti on palvelu- ja asuinrakennusten korttelialuetta (PA-1). Kaavamerkintään liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan päärakennuksen julkisivujen tulee olla pääasiassa kiviaineiset, apurakennusten ja -rakenteiden maalattua puuta. Rakennusten tulee muodostaa alueelle ilmeeltään oma kokonaisuus. Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Rakennukset sijoittuvat korttelin takaosaan puistoalueeseen rajoittuen, jolloin vaikutukset kaupunkikuvaan jäävät vähäisiksi. Rakennusten yhdenmukainen julkisivumateriaali muodostaa oman kokonaisuuden, joka soveltuu alueen ympäristöön. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §.

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö