§ 23 Poikkeaminen, 609-465-1-3, Rudanmaa

Lataa 

PRIDno-2020-647

Päätöspäivämäärä

10.3.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-19 10.3.2020:

”Poikkeamista haetaan kerrosalaltaan 28 k-m²:n suuruisen vierasmajan rakentamiseksi 28 m²:n suuruisella katetulla terassilla kiinteistölle Saloranta 609-465-1-3 osoitteessa Sammallahdentie 248. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 3210 m². Rakennuspaikalla on nykyisin 33 k-m²:n suuruinen loma-asunto.

 

Kaavatilanne

Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa kiinteistön alue on loma-asuntojen korttelialuetta (RA-1). Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen, yksiasuntoisen enintään 80 m²:n suuruisen loma-asuntorakennuksen sekä kaksi enintään 25 m²:n suuruista talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla 5 % sen pinta-alasta, kuitenkin enintään 120 m².

 

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus).

Porin kaupungin rakennusjärjestyksen 20 §:n mukaan katetun terassin pinta-ala saa olla enintään puolet rakennettavan rakennuksen kerrosalasta.

 

Naapurien kuuleminen

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (MRL 173 §, MRA 86 §). Heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

 

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Kyseessä on ranta-asemakaavan mukainen rakennuspaikka, jolla on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta. Hakemuksen mukainen vierasmaja soveltuu rakennuspaikalle, vaikka katetun terassin pinta-ala poikkeaa rakennusjärjestyksen enimmäismäärästä. Kaavamääräysten mukainen talousrakennuksen enimmäiskoon ylittäminen voidaan katsoa vähäiseksi. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisen kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö