§ 74 Poikkeaminen, 609-50-50-2, Murtosenmutka

Lataa 

PRIDno-2019-4315

Päätöspäivämäärä

10.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-64 10.9.2019:

”Poikkeamista haetaan 265 m² suuruisen 2-kerroksisen paritalon rakentamiseksi tontille 609-50-50-2 Murtosenmutkan kaupunginosassa osoitteessa Kaakkurintie 1. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa (KV hyväksynyt 23.5.2011) erillispientalojen korttelialuetta (AO-96). Kaavamerkintään liittyy suunnittelumääräys: Päärakennus on rakennettava kadunpuoleiseen rakennusrajaan kiinni. Päärakennuksen kattorakenteiden ylin korkeusasema ympäröivästä maanpinnasta saa olla enintään 8,5 m ja talousrakennuksen enintään 5,5 m. Kattomuoto on harja- tai pulpettikatto, auma- ja taitekattoa ei sallita. Päärakennuksen kattokaltevuus on 1:3 - 1:2 ja erillisen talousrakennuksen 1:3. Kullekin tontille on osoitettava vähintään kaksi autopaikka asuntoa kohti.

Tontin pinta-ala on 1002 m² ja rakennusoikeus 301 m². Kerrosluku tontilla on Iu2/3. Hakemuksen mukainen 2-kerroksinen paritalo poikkeaa asemakaavassa osoitetusta kerrosluvusta. Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (MRL 173 §, MRA 86 §). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Poikkeaminen asemakaavan kerrosluvusta voidaan katsoa mahdolliseksi suunnitelman mukaisena. Vastapäisellä tontilla Hyypäntien toisella puolella on rakenteilla vastaava 2-kerroksinen paritalo. Rakennus on mahdollista toteuttaa siten, että se täyttää muut asemakaavan suunnittelumääräykset ja soveltuu alueen ympäristöön. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € suuruinen maksu (KV 24.3.2014 § 35).

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö