§ 20 Poikkeaminen, 609-83-15-3, Hakalanvainio

Lataa 

PRIDno-2019-1570

Päätöspäivämäärä

21.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-18 21.3.2019:

”Poikkeamista haetaan 29,5 k-m² suuruisen saunarakennuksen rakentamiselle Hakalanvainion kaupunginosan tontille 609-83-15-3 osoitteessa Tarkinpolku 2. Tontti on asemakaavassa omakotitalojen ja muiden enintään kahdenperheen talojen korttelialuetta (AO²) ja sillä sijaitsee nykyisin omakotitalo 97 m² ja talousrakennus 102 m². Tontin pinta-ala on 3285 m² ja rakennusoikeus 821 m² (e=0.25).  

Suunniteltu saunarakennus sijoittuu asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle. Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Tontti on pinta-alaltaan suuri ja rakennusoikeutta on runsaasti käyttämättä. Rakennuksen sijainnissa on huomioitu tontin läpi kulkeva johtorasite ja rakennus liitetään viemäriverkostoon. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

 

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö