§ 50 Poikkeaminen, Malminpää 3. kaupunginosa Liisantori

Lataa 

PRIDno-2019-3352

Päätöspäivämäärä

8.7.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-48:

"Poikkeamista haetaan toteutetun lähiliikuntapaikan toimintaan liittyvän huoltorakennuksen142 k-m2 ja katoksen 120 m2 rakennuslupaa varten Liisanpuiston puistoalueelle (VP), jolle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. Toimenpiteet liittyvät Liisantorin kehittämiseen monipuolisena ja laadukkaana liikuntapaikkana.

Hankkeen suunnittelussa on kuultu kuntalaisia ja sen vaiheita on esitelty sivistystoimen ja lehdistön toimesta. Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen ja naapurit ovat antaneet suostumuksensa hankkeelle.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä sekä kaupunkikuvatoimikunnassa. Työryhmän ja toimikunnan mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Hakemuksen mukainen rakentaminen on merkitykseltään vähäistä, eikä aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö