§ 28 Porin Jätehuoltoa koskevan selvitystyön hankinta

Lataa 

PRIDno-2020-1283

Päätöspäivämäärä

19.3.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Taustana selvitystyön tarpeelle on muun muassa 1.1.2019 voimaan tullut jätelain uudistus, joka muuttaa kunnan jätehuollon järjestämisvastuun laajuutta. Porin kaupungin yhteistyösopimukset jätehuollosta Lounais-Suomen hankintarenkaan kanssa päättyvät 1.6.2020. Selvitystyö edellyttää erityistä perehtyneisyyttä jätehuollon alueeseen ja yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin.

Päätös

Päätän, että Porin jätehuoltoa koskeva selvitystyö hankitaan Oy KPMG Ab:lta 17.12.2019 annetun tarjouksen mukaisena.Asian luonteesta johtuen hankinnan kustannukset kohdennetaan kaupunginhallituksen määrärahoista.

 

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintoyksikkö