§ 49 Porin kaupungin avustustyöryhmän nimeäminen.

Lataa 

PRIDno-2020-5851

Päätöspäivämäärä

12.11.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi Porin kaupungin uudet avustusperiaatteet kokouksessaan 28.9.2020 (§ 501) ja päätti samalla oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään toimialoilla tehtävää avustustyötä ohjaavan avustustyöryhmän jäsenet.

 

Päätös

Päätän nimetä Porin kaupungin avustustyöryhmään seuraavat henkilöt:

 • Tiina M Toivonen, Konsernipalvelut/Talous- ja hallintoyksikkö, työryhmän puheenjohtaja
 • Tomi Lähteenmäki, Konsernipalvelut/Strategia- ja tietopalvelut
 • Sirpa Kynäslahti, Konsernipalvelut/Strategia- ja tietopalvelut
 • Marika Virtanen, Konsernipalvelut/Viestintä- ja osallisuusyksikkö
 • Mari Levonen, Perusturva/Sosiaali- ja perhepalvelut
 • Pauliina Hietasalo, Perusturva/Terveys- ja sairaalapalvelut
 • Petteri Lahti, Sivistystoimiala/Liikunta- ja nuorisoyksikkö
 • Jyri Träskelin, Sivistystoimiala/Kulttuuriyksikkö
 • Anna Kyhä-Mantere, Elinvoima- ja ympäristötoimiala/Matkailu- ja markkinointiyksikkö
 • Jouko Hautamäki, Elinvoima- ja ympäristötoimiala/Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö
 • Johanna Koskela, Elinvoima- ja ympäristötoimiala/Työllisyysyksikkö
 • Oili Heino, Tekninen toimiala/Tilayksikkö
 • Milja Karjalainen, Satakunnan Yhteisökeskus, ulkopuolinen asiantuntija.

Avustustyöryhmä voi kutsua tarvittaessa asiantuntijajäseniä sekä kuulla työssään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Avustustyöryhmän tehtävänä on:

 • Seurata avustusprosessia avustushakemusten saapumisesta raportointiin asti ja ylläpitää kokonaiskuvaa avustusten hallinnasta,
 • Tarvittaessa arvioida ja antaa lausunto avustuksen myöntäneelle toimielimelle avustettavan toiminnan toteutumista suhteessa myöntämiskriteereihin, eettisiin periaatteisiin ja lainmukaisuuteen,
 • Kehittää ja toteuttaa menettelyitä avustuksilla aikaansaatujen tuotosten, vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioimiseksi,
 • Käynnistää kumppanuussopimusten valmistelu, osallistua valmisteluun sekä seurata sopimusten toteuttamista ja raportointia,
 • Käsitellä hyvinvointirahahakemukset ja tehdä hyvinvointiryhmälle esitys puollettavista hankkeista kaupunginhallituksen päätettäväksi,
 • Käsitellä toimintatonni- ja starttiavustushakemukset niin, että niistä voidaan tehdä yhteiseen näkemykseen pohjautuva viranhaltijapäätös talous- ja hallintoyksikössä,
 • Kerätä ja julkaista tiedot haetuista ja myönnetyistä avustuksista,
 • Kehittää avustuksia koskevia menettelyitä, sähköistä hakujärjestelmää, myöntämiskriteereitä ja ohjeistusta ja tehdä tarvittaessa kaupunginhallitukselle esitys avustusperiaatteiden muuttamisesta,
 • Laatia talousarviota varten esitys avustusten budjetoinnista,
 • Kuvata järjestöyhteistyön toteutumisen kokonaisuutta hyvinvointiraporttia varten,
 • Ylläpitää yhdistysten sähköpostilistaa ja tiedottaa yhdistyksille avustuksia koskevista ajankohtaisista asioista,
 • Ylläpitää avustusten verkkosivua (www.pori.fi/avustukset),
 • Raportoida toiminnastaan kaupunginjohtajalle.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut