§ 6 Suunnittelutarveratkaisu, 609-430-17-99 Pinomäki

Lataa 

PRIDno-2019-799

Päätöspäivämäärä

5.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeuslupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Hakemuksen mukaisesta rakentamisesta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle.Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisuluvan myöntämistä. 

Päätös

Porin kaupunki myöntää kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisuluvan, koska hankkeelle on MRL 137 §:n mukaiset edellytykset.

Sovelletut oikaisuohjeet maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 173 § - 174 §.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ /(kielteinen päätös 230 €) maksu.

 

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö