§ 12 Suunnittelutarveratkaisu, 609-431-7-67, Preiviiki

Lataa 

PRIDno-2019-927

Päätöspäivämäärä

27.2.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-13

Hakemus koskee suunnittelutarveratkaisua noin 200 mkokoisen asuinrakennuksen ja noin 100 m2 kokoisen talousrakennuksen rakentamista 8067 mkokoisella Preiviikin kylän tilalla 609-431-7-67 METSÄHELMI. Tila on Meri-Porin osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Tila on rakentamaton ja se on liitettävissä olemassa olevaan vesi- ja sähkölinjaan.

Suunnittelutarveratkaisua varten hankkeesta on ilmoitettu naapureille hakijan toimesta ja lisäksi kaupunkisuunnittelun toimesta toimitettu yksi kirjattu kirje (MRA 86 §). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamistyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää suunnittelutarveratkaisuluvalle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisuluvan myöntämistä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää hankkeelle suunnittelutarveratkaisuluvan.

Sovelletut oikaisuohjeet maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 173 § - 174 §.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ /(kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö