§ 77 Suunnittelutarveratkaisu, 609-437-27-46, Ruosniemi

Lataa 

PRIDno-2019-3783

Päätöspäivämäärä

11.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-65 10.9.2019:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan kerrosalaltaan 134 m² suuruisen omakotitalon ja 24 m² suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi. Rakennuspaikka on Massila-niminen tila, kiinteistötunnus 609-437-27-46, Porin kaupungin Ruosniemen kylässä osoitteessa Järvikyläntie 76. Tilan pinta-ala on 0,41 ha ja sillä sijaitsee vanha pihasauna. Rakennuspaikalta on aiemmin purettu vanha omakotitalo. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

Oikeusvaikutuksettomassa Pohjois-Porin yleiskaavassa (KV hyv. 7.5.2001) rakennuspaikka on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (MRL 173 §, MRA 86 §). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Kyseessä on vanha rakennuspaikka, jolla on aiemmin ollut omakotitalo. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan riittävän suuri ja se on liitettävissä vesi- ja viemäriverkostoon. Alue on yleiskaavassa osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja alueella on runsaasti vanhaa pientaloasutusta. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö