§ 14 Suunnittelutarveratkaisu, 609-437-9-109, Ruosniemi

Lataa 

PRIDno-2019-1056

Päätöspäivämäärä

28.2.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-16

Hakemus koskee suunnittelutarveratkaisua 42 m korkean harustamattoman putkiristikkopylvään ja noin 8,5 mkokoisen telerakennuksen rakentamista noin 200 m2 kokoisella määräalalla, joka sijaitseen kaupungin omistamalla Ruosniemen kylän tilalla 609-431-9-109 AUKEE. Alue on kantakaupungin oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa lähivirkistysaluetta, jota voidaan käyttää tulvavesien johtamiseen (VL/w). Alue sijaitsee vireillä olevan Tuulikylän asemakaavan 609 1653 välittömässä läheisyydessä.

Suunnittelutarveratkaisua varten hankkeesta on ilmoitettu kirjeitse naapureille (MRA 86 §). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamistyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää suunnittelutarveratkaisuluvalle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisuluvan myöntämistä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisuluvan.

Sovelletut oikaisuohjeet maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 173 § - 174 §.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ /(kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö