§ 35 Suunnittelutarveratkaisu, 609-449-3-74, Viasvesi

Lataa 

PRIDno-2019-2068

Päätöspäivämäärä

30.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-31 30.4.2019:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan kerrosalaltaan 36 m² suuruisen lomarakennuksen rakentamiselle Porin kaupungin Viasveden kylässä sijaitsevalle tilalle Mäntylä 609-449-3-74. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2548 m². Rakennuspaikalla olemassa oleva 30 m² suuruinen talousrakennus säilytetään ja 50 m² suuruinen vanha asuinrakennus puretaan.

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Lounais-Porin yleiskaava, jossa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Kyseessä on vanha rakennuspaikka Viasvedentien varrella, missä vanha asuinrakennus korvataan uudella loma-asunnolla. Rakennus sijoittuu maantien suoja-alueen ulkopuolelle. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §, 137 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö