§ 7 Kirrisannan luontoselvityksen tilaaminen

Lataa 

PRIDno-2019-1366

Päätöspäivämäärä

7.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkisuunnittelupäällikkö

Päätöksen peruste

Yyterinniemen osayleiskaavatyön luontoselvityksiä tilataan vaiheittain prosessin tarkentuessa ja edellyttämässä vaiheessa. Kohteena oleva Kirrisannan alue on noin  59,5 ha ja asemakaavoitettu teollisuusalueeksi sataman ja teollisuuden laajentumista varten. Alueen tonteista vain osa on täytetty rakennuskelpoiseen kuntoon. Tonttien nykytilanteen ja käyttöönoton selvittämiseksi sekä yleiskaavatyötä varten tarvitaan tuore luontoselvitys, jonka toteuttamisesta pyydettiin tarjous alueen entuudestaan tuntevalta konsultilta. Tarjous kattaa liito-orava-, pesimälinnusto-, lepakko-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitykset sekä maastotyöt, raportoinnin ja km-kulut.

Päätös

Päätän tilata luontoselvityksen Ahlman Group Oy:ltä 17.5.2019 annetun tarjouksen mukaisesti hintaan 3745 € (ALV 0%).

Allekirjoitus

Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö