§ 8 Kokemäenjoensuiston ortokuvaus 2019

Lataa 

PRIDno-2019-1366

Päätöspäivämäärä

10.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkisuunnittelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Yyterinniemen osayleiskaavatyön luontoselvitykset edellyttävät ortokuvauksilta ajantasaisuutta ja pitkän ajanjakson seurannan mahdollisuutta. Vuoden 2018 keväällä toteutettu tai keväällä 2019 Lentokuva Vallas Oy:ltä tilattu ortokuvaus eivät kattaneet jokisuistoa. Jokisuiston ortokuvaus tilataan täydentävänä työnä Lentokuva Vallas Oy:ltä ja Porin kaupunkimittaus / rakennusvalvonta suorittavat tarvittavat maastosignaloinnin.

Päätös

Päätän tilata Kokemäenjoensuiston ortokuvauksen 2019 Lentokuva Vallas Oy:ltä tarjouksen 29.5.2019 mukaisesti hintaan 3000 € (alv 0%).

Allekirjoitus

Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö