§ 2 Liito-oravaselvitys vt8:n ja Porin metsän alueelle Tiiliruukissa 

Lataa 

PRIDno-2019-1336

Päätöspäivämäärä

25.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkisuunnittelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Tiiliruukin alueella on käynnissä Porin kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä vt8:n eritasoliittymän aluevaraussuunnittelu, johon liittyen on suoritettu Porin metsän alueella liito-oravaselvitys vuonna 2018 Pöyry Finland Oy:n toimesta. Aluevaraussuunnittelun pohjalta on tarkoitus käynnistää Isomäen, Tiiliruukin ja Liikastenmäen kaupunginosia koskeva asemakaavoitus eritasoliittymää ja sen edellyttämiä järjestelyjä varten.

Tehtävänä on laatia liito-oravaselvitys noin 3,1 km2:n laajuiselle metsäalueelle vt8:n itäpuolella Porin Tiiliruukissa. Selvitys tehdään vt8:n parantamista sekä kaavoitusta ja muita maankäytön suunnittelutarpeita varten. Metsäaluetta tarkastellaan nyt laajemmin, ja erityisesti liito-oravan pesäpuiksi sopivat puut kartoitetaan tarkemmin. Vuoden 2018 havaintoja ja aikaisempia liito-oravahavaintoja käytetään
selvityksen lähtötietoina.

Päätös

Tilaan Tiiliruukin alueen Porin metsää koskevan liito-oravaselvityksen 12.3.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti Pöyry Finland Oy:ltä kokonaishinnalla 4400 € (alv. 0%). 

Allekirjoitus

Konsernihallinto, Elinvoimayksikkö, Kaupunkisuunnittelu, Kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen 

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö