§ 3 Peittoon asemakaavan luontoselvitys

Lataa 

PRIDno-2019-1826

Päätöspäivämäärä

7.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunkisuunnittelupäällikkö

Päätöksen peruste

Peittoon osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty luontoselvitys, jonka laatineelta konsultilta on pyydetty tarjous sen tarkistamisesta asemakaavoitusta varten. Suora tarjouspyyntö katsottiin työmäärän ja hinnan perusteella aiemman työn jatkotyöksi ja kriittisen aikataulun perusteella tarpeelliseksi toimintatavaksi

Päätös

Päätän tilata Peittoon asemakaavan luontoselvityksen FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:ltä verottomaan kokonaishintaan 8 500 €. Summa sisältää henkilötyön palkkion sekä kulut ja erityiset korvaukset.

Allekirjoitus

Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö, elinvoimayksikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö