§ 4 Porin Kirjurinluodon kylpylähotelli, havainnekuvat, arkkitehtisuunnittelu ja visualisointi

Lataa 

PRIDno-2019-6041

Päätöspäivämäärä

13.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunkisuunnittelupäällikkö

Päätöksen peruste

Hanhiluodon vaiheasemakaavamuutoksen (HANHILUOTO 609 1732) viranomaisneuvottelussa edellytettiin, että hankkeen soveltuvuutta kansalliseen kaupunkipuistoon ja maisemaan on arvioitava tarkemmilla havainnekuvilla. Kuvien toteuttamisesta pyydettiin tarjous hankkeeseen osallistuvalta arkkitehtitoimisto Takala Oy:ltä, joka on myös laatinut alustavat rakennussuunnitelmat ja havainnekuvat.

Päätös

Päätän tilata Porin Kirjurinluodon kylpylähotellihankkeen mallinnuksen ja havainnekuvat arkkitehtitoimisto Takala Oy:ltä verottomaan kokonaishintaan 5 916 €. Summa sisältää tarvittavat asemapiirustuksen ja leikkauskuvien päivitykset, 3D-mallin laatimisen sekä rakennuksen kuvaupotukset toimitettuihin valokuviin (4 kpl).

Allekirjoitus

Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö, elinvoimayksikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö