§ 48 13058 Messualueen jalankulku- ja pyörätieyhteydet Karjarannantielle

Lataa 

PRIDno-2021-1894

Päätöspäivämäärä

29.6.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan työhjelman mukainen suunnitelma.

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja 
liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan sunnitelman.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö