§ 71 30 km/h aluenopeusrajoitus, Kaunismäentie

Lataa 

PRIDno-2019-3846

Päätöspäivämäärä

8.11.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen, ja pitää 30 km/h nopeusrajoitusta perusteltuna. Nopeusrajoitus on järkevin toteuttaa alueellisena.

Hidasteiden toteuttamiseen infrajohtaminen ei näe perusteita. Varsinaisia rakenteellisia hidasteita (töyssyjä) on myös käytännössä mahdoton toteuttaa sorakaduille. Kadun kaventaminen ajonopeuksien hillitsemiseksi ei onnistu, koska katu on jo nykyisellään kapea.

Päätös

Päätän asettaa Kaunismäentielle liitteenä olevassa periaatekuvassa esitetyn 30 km/h aluenopeusrajoituksen.

Toteuttamiskustannukset investointinumerolle '14130326 Liikennemerkit'.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö