§ 29 Aikarajoitettu pysäköinti Keskusaukiolla

Lataa 

PRIDno-2020-961

Päätöspäivämäärä

12.6.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen ja pitää sitä perusteltuna. Infrajohtaminen on laatinut periaatekuvan, jossa 60 minuutin aikarajoitus on yhtenäisyyden vuoksi osoitettu myös Uusikoivistontien puoleisille päätypaikoille.

Päätös

Päätän, että Keskusaukiolle sekä Uusikoivistontielle toteutetaan liitteenä olevan periaatekuvan mukainen aikarajoitettu pysäköinti.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekinen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö