§ 77 Aikarajoitetun pysäköinnin toteuttaminen Etelärantaan Porin Taidemuseon eteen

Lataa 

PRIDno-2019-341

Päätöspäivämäärä

27.11.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen sekä tehnyt lokakuussa 2019 maastossa tarkkailua nykyisen pysäköinnin käyttöasteen selvittämiseksi. Tarkkailun perusteella lähialueen (Eteläranta välillä Hallituskatu - Selim Palmgreninkatu, Hallituskatu välillä Eteläranta - Selim Palmgreninkatu sekä Teatterikatu ja Selim Palmgreninkatu välillä Eteläranta - Hallituskatu) pysäköintipaikkojen käyttöaste on päivisin keskimäärin n. 59%. Porin Taidemuseon edessä olevien paikkojen käyttöaste on n. 87%. Alueella olevilla, nykyisellään jo aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla käyttöaste on n. 32%.

Infrajohtaminen on käynyt hakijan kanssa lisäksi keskustelua siitä, onko todellista tarvetta muuttaa kaikki Taidemuseon edessä olevat paikat aikarajoitetuiksi, koska alueella jo olemassa olevilta aikarajoitetuilta alueilta on kohtuullisen helposti nykyiselläänkin löydettävissä vapaita paikkoja. Keskustelun perusteella todettiin, että muutetaan museon edestä kuusi paikkaa aikarajoitetuksi.

Taidemuseon lisäksi myös Porin Suomalainen Klubi on jättänyt vastaavaan anomuksen aikarajoitetuista paikoista Klubin eteen. Yhdenmukaisuuden vuoksi aikarajoitukset on tarkoituksenmukaista toteuttaa samoilla periaatteilla sekä alueen nykyisiä aikarajoituksia mukaillen.

Päätös

Päätän, että Etelärantaan toteutetaan liitteenä olevan periaatekuvan mukaiset pysäköinnin aikarajoitukset.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö