§ 78 Aikarajoitetun pysäköinnin toteuttaminen Etelärantaan Suomalaisen Klubin eteen

Lataa 

PRIDno-2019-4731

Päätöspäivämäärä

27.11.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen sekä tehnyt lokakuussa 2019 maastossa tarkkailua nykyisen pysäköinnin käyttöasteen selvittämiseksi. Tarkkailun perusteella lähialueen (Eteläranta välillä Hallituskatu - Selim Palmgreninkatu, Hallituskatu välillä Eteläranta - Selim Palmgreninkatu sekä Teatterikatu ja Selim Palmgreninkatu välillä Eteläranta - Hallituskatu) pysäköintipaikkojen käyttöaste on päivisin keskimäärin n. 59%. Porin Suomalaisen Klubin ja Satakunnan Museon edessä olevien paikkojen käyttöaste on n. 67%. Alueella olevilla, nykyisellään jo aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla käyttöaste on n. 32%.

Infrajohtaminen on käynyt hakijan ja vieressä toimivan Satakunnan Museon kanssa lisäksi keskustelua siitä, onko todellista tarvetta muuttaa kaikki Suomalaisen Klubin edessä olevat paikat aikarajoitetuiksi, koska alueella jo olemassa olevilta aikarajoitetuilta alueilta on kohtuullisen helposti nykyiselläänkin löydettävissä vapaita paikkoja. Keskustelun perusteella todettiin, että muutetaan Klubin edestä noin puolet paikoista aikarajoitetuksi.

Porin Suomalaisen Klubin lisäksi myös Porin Taidemuseo on jättänyt vastaavaan anomuksen aikarajoitetuista paikoista museon eteen. Yhdenmukaisuuden vuoksi aikarajoitukset on tarkoituksenmukaista toteuttaa samoilla periaatteilla sekä alueen nykyisiä aikarajoituksia mukaillen.

Päätös

Päätän, että Etelärantaan Porin Suomalaisen Klubin eteen toteutetaan liitteenä olevassa periaatekuvassa esitetty pysäköinnin aikarajoitus.

Kustannukset investointinumerolle 14130326 Liikennemerkit.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö