§ 58 Aloite Lepikkötien liikenteen rauhoittamiseksi

Lataa 

PRIDno-2019-589

Päätöspäivämäärä

16.8.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen. Alueella on 30 km/h nopeusrajoitus ja kadun leveys on 5 m. Alueella ei ole läpiajoliikennettä, joten kaikki liikenne on asukasliikennettä. Kuusikko-Haavikkotien liittymät molemmissa päissä katua ovat  tasa-arvoiset. Porin kaupungin hidasteiden käytön yleiset periaatteet eivät täyty eikä rakenteelliselle hidasteelle ole perusteita.

Asukkaat voivat halutessaan kustannuksellaan asentaa kadulle sopiviin kohtiin molemmista suunnista tultaessa epäviralliset lapsista varoittavat merkit seuraavin ehdoin: 

-Herätemerkki ei saa erehdyttävästi muistuttaa virallisia liikennemerkkejä (erityisesti varoitus- ja kieltomerkkejä).

-Herätemerkin tulee olla omintakeinen ja puhutteleva (tekstillinen tai kuvallinen) suorakaiteen -muotoinen. Tekstit ja kuvaideat ovat vapaasti valittavissa.

-Merkki tulee sijoittaa siten, ettei se haittaa normaalien liikennemerkkien näkyvyyttä eikä kunnossapitoa. Sitä ei saa laittaa samaan tolppaan virallisen liikennemerkin kanssa.

-Kaupunki varaa oikeuden poistaa asiattomat merkit

Päätös

Päätän antaa aloitteeseen yllä olevan vastauksen ja luvan epävirallisten lapsista varoittavien merkkien asentamiseen. 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö