§ 30 Antinkadun sulkeminen Kaupunkifestivaalien ajaksi 3.-9.8.2020

Lataa 

PRIDno-2020-3811

Päätöspäivämäärä

22.6.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Paikallisliikenteen Antinkadun puoleiset laiturit siirrettiin 15.6.-11.8.2020 väliseksi ajaksi Pohjoiskauppatorille, joten joukkoliikenteen kannalta estettä kadun lyhytaikaiselle sulkemiselle ei ole. Gallen-Kallelankadulla ja Antinkadulla nyt jo olevat sulkujärjestelyt on mahdollista siirtää uusiin paikkoihin, jotta yhtenäinen festivaalialue Gallen-Kallelankadun ja Antinkadun välille saadaan muodostettua.

Infrajohtaminen on pyytänyt asiaan poliisin lausunnon. Poliisi toteaa lausunnossaan, että kaupunkifestivaalista tulee tehdä asianmukainen yleisötapahtumailmoitus, sekä että festivaalin aikana asiaton alueella ajo tulee estää liikenteenohjaajin. Liikenteenohjaajat tulee nimetä ja heidän tietonsa tulee toimittaa poliisille.

Yleisötapahtumasta tulee toimittaa asianmukaiset ilmoitukset poliisin lisäksi myös pelastusviranomaisille, Porin kaupungin Ympäristö- ja lupapalveluihin ja Tekniselle toimelle sekä muille tarpeellisille viranomaistahoille.

Alueen läpi tulee säilyttää riittävän leveä (min. 4 m), läpiajettava sekä suoralinjainen pelastustie, jonka sijainti tulee esittää pelastusviranomaisille toimitettavassa ilmoituksessa. Alueella tulee lisäksi sallia huolto- ja kiinteistöille ajo.

Mikäli ravintolat aikovat laajentaa tai toteuttaa terassialueitaan kyseiselle katuosuudelle, tulee heidän tehdä hakemus kaupungin tonttipäällikölle.

Päätös

Päätän, että edellä esitetyt perustelut ja huomautukset huomioiden sekä niitä noudattaen Antinkatu Eteläkauppatorin ja Pohjoiskauppatorin väliseltä osuudelta voidaan sulkea 3.8.2020 alkaen. Sulut puretaan samaan aikaan kesäkävelyalueiden purkamisen kanssa, eli kadut avataan jälleen normaalisti liikenteelle 11.8.2020 alkaen.

Kadun sulkemisesta aiheutuvat järjestelyt toteutetaan kaupungin toimesta 3.8.2020 klo 9 mennessä.

 

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö