§ 47 Asfaltointilupa kiinteistölle 609-28-57-5

Lataa 

PRIDno-2020-3495

Päätöspäivämäärä

2.10.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtamisen infrasuunnittelu on tutkinut lupahakemuksen sekä käynyt kohteessa.

Tontille 609-28-57-5, osoite Karhipiha 4 myönnetään lupa asfaltoida tontin ja ajoradan välinen alue omalla kustannuksellaan.

Ennen työn aloittamista tulee asfaltoitavan alueen pohjan kunto sekä rakenteiden soveltuvuus asfalttipohjaksi varmistaa. Katusuunnitelman mukaiset rakennekerrokset ovat 650 mm. Asfaltoinnilla ei saa estää kadun kuivatusta ja asfalttipohjat tulee muotoilla niin, että kadun kuivatus toimii suunnitellulla tavalla.

Kiinteistö vastaa pohjien rakentamisesta, asfaltoinnista sekä rakentamisen jälkeen myös alueen kunnossapidosta.

Päätös

Päätän myöntää asfaltoinluvan kiinteistön 609-28-57-5 kohdalle, kadun ja tontin väliselle alueelle

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö