§ 11 Esivallankadun jalkakäytävän muuttaminen yhdistetyksi jalankulku- ja pyörätieksi

Lataa 

PRIDno-2019-684

Päätöspäivämäärä

18.2.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Vuonna 2014 liikenneinsinöörin päätöstä perusteltiin seuraavasti:

"Kevyen liikenteen väylää kaventavat lukuisat kadulla olevat sähkökaapit ja valaisinpylväät. Yhdistetyn kevyen liikenteen väylän (jk+pp) suositeltava leveys on vähintään 3,0 metriä. Kyseinen väylä on monin paikoin leveydeltään 2,30 m ja kapeimmillaan 1,80 m, joten se ei täytä kevyen liikenteen väylälle asetettuja kriteerejä vapaan tilan osalta. Väylän talvihoitoon soveltuvaa kalustoa ei ole käytettävissä kyseisellä alueella kuin erikoisjärjestelyin ja hoito on ollut puutteellista. Mikäli väylän talvikunnossapitoa ei ylläpidetä lainkaan, heikkenee alakoululaisten koulumatkan turvallisuus merkittävästi. Koska alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä myös jalkakäytävällä, väylän muuttaminen jalkakäytäväksi ei muuttaisi koululaisten koulumatkaa eikä heikentäisi sen turvallisuutta."

Infrajohtaminen on keskustellut asiasta Infran kunnossapitoyksikön kanssa. Infran kunnossapitoyksikkö toteaa, ettei tilanne ole vuoteen 2020 mennessä muuttunut vuoden 2014 tilanteesta millään lailla. Edelleenkin Esivallankadun jalkakäytävä on liian kapea jalankulku- ja pyörätieksi, eikä Infran kunnossapitoyksiköllä myöskään ole väylän kunnossapitoon soveltuvaa kalustoa.

Edellä mainitun perusteella Infrajohtaminen toteaa, ettei perusteita Esivallankadun jalkakäytävän muuttamisesta jalankulku- ja pyörätieksi ole.

Päätös

Päätän, ettei Esivallankadun jalkakäytävää muuteta yhdistetyksi jalankulku- ja pyörätieksi.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö