§ 12 Hulevesikaivon korottaminen ja liittymärummun liittäminen hulevesikaivoon, Siementie 3A

Lataa 

PRIDno-2019-4900

Päätöspäivämäärä

19.2.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Katusuunnittelija on 11.7.2019 lähettänyt kiinteistön omistajalle vastineen ja todennut, että sadevesikaivo sijaitsee katusuunnitelman mukaisella paikalla ja kaivon korko on katusuunnitelman mukainen, koska siinä on katusuunnitelman mukainen sivuojan pohja. Mikäli asuinrakennuksen ajoliittymä on tällä kohtaa, sadevesikaivon siirtäminen ja katukuivatuksen toimivuus on kiinteistön omistajan vastuulla. Lisäksi tonttiliittymä on varustettava halkaisijaltaan 250mm rummulla kiinteistön omistajan toimesta.

Katusuunnittelija on myöhemmin käynyt katselmoimassa kohteen kadun rakentajan ja kiinteistön omistajan kanssa. Katselmuksessa on sovittu, että kiinteistön omistaja saa omalla kustannuksellaan korottaa sadevesikaivon kiinteistön tonttiliittymän korkeustasoon. Lisäksi on sovittu, että tonttiliittymä varustetaan kiinteistön omistajan toimesta rummulla, joka liitetään sadevesikaivoon.

Päätös

Päätän, että Siementie 3A kiinteistön omistaja saa omalla kustannuksellaan korottaa kaupungin sadevesikaivon kiinteistön tonttiliittymän korkeustasoon. Lisäksi kiinteistön omistajan tulee omalla kustannuksellaan varustaa tonttiliittymä halkaisijaltaan 250 mm rummulla ja liittää rumpu sadevesikaivoon.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö